DÜNYA

Hukuk Büroları, Bilgilerinizi Nasıl Ele Geçiriyor?

Yaşadığınız bir olayın derhal sonrasında, bir hukuk bürosu tarafınca aranabilirsiniz, daha ilkin asla bu kurumlarla işiniz olmasa bile. Peki bu nasıl oluyor? Gelin, işin karanlık yüzüne yakından bakalım.

Gün içinde daha ilkin asla iletişime geçmediğimiz, bilgilerimizi paylaşmadığımız taraflarca aranabiliyor, bu taraflardan mesajlar alabiliyoruz. Üstelik bu duruma bazı hukuk bürolarında da rastlayabiliyoruz. Peki, bilgilerimiz nasıl bu büroların eline geçiyor? Sizi aradıklarında ne yapmalısınız?

Bu soruların cevaplarını vermek ve aslen bireysel hak ve özgürlüklerimize ışık tutmak için, hep beraberce benzer bir vaka yaşayan Avukat Samet Eşer ile iletişime geçtik. Gelin, soruların cevaplarına tek tek bakalım.

Hukuk büroları, kontakt bilgilerimizi nasıl elde ediyorlar?

hukuk bürosu araması

Eşer tarafınca paylaşılan bilgilere gore hukuk büroları, düzgüsel şartlarda, kısaca hukuk çerçevesinde yalnızca ilgili kişinin kontakt bilgilerini KENDİSİNİN paylaşmasıyla yada başkası vasıtasıyla paylaşılmasına AÇIK RIZA VERMESİYLE mümkün oluyor.

Fakat bürolar, yukarıdakilerden birini daha ilkin asla yapmamış olsanız bile sizlerle kontakt kurabiliyorlar. İşte burada, hukuka aykırı yollar devreye giriyor. Eşer’in kendi tecrübelerine gore bürolar, aşağıdaki yollarla kontakt bilgilerinize hukuka aykırı bir halde ulaşabiliyor:

 • Hasar danışmanlık ve sigorta şirketleri üstünden
 • Hastane çalışanları üstünden
 • Oto tamirhaneleri üstünden
 • Ekspertiz kurumları üstünden
 • Vasıta kiralama şirketleri üstünden
 • Öteki şahıs ve kurumlar üstünden

İlk üç madde, tek bir vaka sonrasında vuku bulabiliyor:

Şahıs bir trafik kazası geçirdiyse yada trafik kazasına karıştıysa yolu kuvvetle olası hastaneye, emniyete ve oto tamirhanelerine düşer. Lüzumlu kayıtların tutulabilmesi açısından hastanelerde, emniyette ve oto tamirhanelerinde kişilerin kontakt detayları alınır.

İş, bu noktadan sonrasında patlıyor. Kişilerin bu kontakt detayları, iddiaya gore hastane çalışanları, güvenlik çalışanları ve oto tamirhaneleri tarafınca belirli bir komisyon karşılığında hasar danışmanlık ve sigorta şirketlerine yada onlarla bağlantılı/bağlantısız çalışan çeşitli hukuk bürolarına verilir.

Arkasından hukuka aykırı bir halde kişilerin kontakt numaralarına haiz olan hukuk büroları kişileri arar ve vekilliğini yapabileceğini söyler. Genel anlamda birçok yurttaş hukuk bürolarının vatandaşlara bu şekilde ulaşmasının hukuka aykırı olabileceği ihtimalini düşünmez.

Fakat düşünse bile arayan hukuk büroları yada hasar danışmanlık/sigorta şirketleri, bir yalandan bir savunma sunabiliyor. Bu bilgilerin bir havuzdan alındığını vs. söyleyebiliyorlar. Fakat bu gerçek değildir. Zira detay sorulduğunda yaptıkları işin hukuka aykırı olduklarını bildikleri için aramayı derhal sonlandırmaktadırlar.

Hasar danışmanlık/sigorta şirketlerinin yada hukuk bürolarının çalışanlarının hastanelerin acil bölümünde beklediği ve trafik kazası/iş kazası vs. geçiren birini görüp kontakt bilgilerini aldıkları da iddia edilen yöntemlerden biridir.

Ekspertiz kurumlarından nasıl alınıyor?

hukuk bürosu araması

Ekspertiz kurumlarının da hasar danışmanlık/sigorta şirketleri ve hukuk bürolarına veri aktarımı yapmış olduğu da iddia edilen yöntemlerden biridir. Bu yöntemde ekspertiz kurumları kaza yapan vasıta ve sahiplerini tespit eder ve buna dair kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşır.

Peki, vasıta kiralama şirketleri nasıl rol oynuyor?

Vasıta kiralama işlemlerinde de kontakt detayları istenmektedir. Bu kontakt bilgilerine dair verilerin de bilhassa kurumsal olmayan vasıta kiralama şirketleri tarafınca hukuka aykırı olarak 3. kişilere satılmış olduğu/aktarıldığı iddia edilmektedir.

Doğal açıklama bunlarla sınırı olan değil:

Çeşitli sebeplerle kontakt bilgilerimizi çeşitli şahıs ve kurumlarla paylaşırız. Mesela X mağazasında alışveriş yaparken kasada kontakt bilginiz anket/kayıt vs. için istenebilir. Bu örnekte şirket sizden almış olduğu detayları Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde işleyecekse mesele yoktur.

Fakat veri işleme faaliyeti yapılmıyorsa yada kontakt bilgisi isteyen şahıs ve kurumların güvenilirliği mevzusunda kuşku duyuluyorsa kontakt bilgilerinin paylaşılmaması gerekmektedir.

Peki, bilgilerimizi hukuka aykırı yollardan edinen şahıs ve kurumlara karşı ne yapabiliriz?

HUKUK BÜROSU

Ilk olarak kontakt bilgilerimize nasıl ulaştıklarını öğrenmeliyiz. Zira bu husus hukuka aykırılık noktasında belirleyici olacaktır. Eğer kontakt bilgilerimize hukuka aykırı yollardan ulaşıldığını düşünüyorsanız:

 1. Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kabahat duyurusunda bulunabilirsiniz.
  1. a. TCK 136/1: Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yürüyerek yada yakalayan şahıs, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2. İlgili kurumun KVKK uyarınca belirlenen “veri sorumlusuna” başvurabilir ve kişisel bilgilerinize dair KVKK 11.maddede sayılan haklarımızı talep edebilirsiniz.
 3. İleti Yönetim Sistemi’ne girerek ( https://iys.org.tr ) ticari elektronik kontakt izni verdiğiniz kurumları görüntüleyebilir ve kontakt izin ayarlarını değiştirebilirsiniz.
 4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (https://sikayet.kvkk.gov.tr) şikâyette bulunabilirsiniz.
 5. İletişim bilgilerinize hukuka aykırı yollardan ulaşılması ile ilgili bir maddi/içsel zararınız var ise hukuk mahkemelerinde tazminat davası açabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Harekete geçmeden ilkin kişisel veri terimine dair de bilmenizde fayda olacak şeyler var:

kvkk

Söz mevzusu şahıs ve kurumlara karşı harekete geçmeden ilkin, yurttaş olarak kişisel veri terimine dair şunları bilmemiz gerekiyor:

 • Kişisel veri, kimliği belirli yada belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır.
 • Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 • Kişisel veriler sadece KVKK m.5’te sayılan hallerden birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık sebebiyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan yada rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının yaşamı yada gövde bütünlüğünün korunması için mecburi olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması yada ifasıyla direkt doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ilişik kişisel verilerin işlenmesinin lüzumlu olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için mecburi olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafınca alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması yada korunması için veri işlemenin mecburi olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin mecburi olması.

Verilerinizi tutan taraflara yönelik haklarınızı da hatırlatalım:

Hepimiz, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin informasyon talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde yada yurt haricinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin noksan yada yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini yada yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca meydana getirilen işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümleme edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına haizdir.

Netice itibariyle, kişisel verilerin ne kadar önemli bulunduğunu, kanunlar tarafınca sıkı sıkıya korunduğunu ve ihtimaller içinde veri ihlalleri karşısında kişiye geniş haklar tanındığını görmekteyiz. Bu sebeple, kişi olarak bu haklarımızı bilmeli, benimsemeli ve ihlal edenler karşısında lüzumlu hukuki süreçleri başlatmalıyız.

Sn. Avukat Samet Şener’e destekleri için teşekkür ediyoruz.İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitedeki içerikleri görüntülemek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatın veya bu site için izin verin.