İçeriğe geç

Kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulamalarının ayrıntıları belli oldu


Kamuda 1 Nisan 2022 tarihinden ilkin ihalesi meydana getirilen ve 15 Nisan 2022 zamanı itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üstünden meydana getirilen sözleşmelerde ek fiyat farkı uygulamalarının esasları belirlendi.

Mevzuya ilişkin Cumhurbaşkanı Sonucu ile yürürlüğe giren “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, 1 Nisan 2022 tarihinden ilkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na bakılırsa ihalesi meydana getirilen ve 15 Nisan 2022 zamanı itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üstünden meydana getirilen sözleşmelerin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri içinde (bu tarihler dahil) meydana gelen kısımlarına yönelik ek fiyat farkı uygulamaları açıklığa kavuşturuldu.

Buna bakılırsa, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin yargı bulunanlarda, sözleşmesine bakılırsa hesaplanan fiyat farkı, artırımlı olarak, yapım işleri ve hizmet alımlarında B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanacak, mal alımlarında teslim edilen kısımlar için ise fiyat farkı hesaplanmasında söz mevzusu fark tutarı yüzde 10 artış yapılarak verilecek.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin yargı bulunmayanlar ile yargı bulunmakla beraber yalnız girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda, hesaplanmayan kısımlar için 2022 senesinde TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki değişimin yüzde 25’i, 2023 senesinde ise yüzde 15’i oranında fiyat farkı verilecek.

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunması şartı aranmayacak sadece esasların yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenici, idareye 13 Haziran 2022 evveliyatına kadar yazılı olarak müracaat edecek.

Söz mevzusu sözleşmelerin 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri içinde meydana gelen kısımları için yüklenicinin 13 Haziran 2022 evveliyatına kadar idareye yazılı olarak başvurması halinde ek fiyat farkı verilecek. Bu sözleşmelerde, yüklenicinin yazılı olarak başvurması halinde iş programına bakılırsa gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı mümkün olacak.

1 Ocak 2022 tarihinden ilkin ilgili kanuna bakılırsa ihalesi meydana getirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üstünden imzalanan sözleşmelerden 15 Nisan 2022 zamanı itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar, yüklenicinin 13 Haziran’a kadar idareye yazılı olarak başvuruda bulunması halinde feshedilip tasfiye edilecek. Gerçekleşme oranının tespitinde bu tarihe kadar meydana gelen imalatlara/işlere/teslimatlara ilişkin onaylanan hakedişlerin ilk sözleşme bedeline oranı dikkate alınacak.

Feshedilen sözleşmelere mevzu mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Gömü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça tekrardan ihale edilemeyecek.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin bu Kanundan kural dışı edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin imzalanan sözleşmelerinde, ilgili mevzuatında 120 gün içinde düzenleme yapılması kaydıyla da 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 tarihleri içinde meydana gelen kısımlar için artırımlı fiyat farkı, 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri içinde meydana gelen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek. 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri içinde iş programına bakılırsa gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı (yapım işleri ile sınırı olan olarak) verilebilecek.

Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesinde Kamu İhale Kurumu yetkili kılındı, sadece idarelerce bu kapsamdaki başvuruların bağlı, ilgili yada ilişkili olunan bakanlık vasıtasıyla yapılması gerekecek. Yükleniciler tarafınca tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise ilk olarak sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacak.

Aynı kararda yer edinen “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Esaslar” ile de 1 Aralık 2021 tarihinden ilkin ihalesi meydana getirilen ve devam eden sözleşmelerin 4735 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesine bakılırsa devredilebilmesi için yüklenicilerin idarelere müracaat süresi 24 Haziran 2022 evveliyatına kadar uzatıldı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir